งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม - mediator

Blog งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

29.11.2023

event
งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมのメイン画像

>>> Click here for the English information page

กรุงเทพมหานคร (BMA), องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และ Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH) ร่วมกันจัด “งานสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” ณ จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2024 (ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, องค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok), หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำนักงานประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุน) โดยผู้จัดฯ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโปรแกรม Zoom สำหรับเนื้อหาการบรรยายในช่วงบ่ายอีกด้วย

ปัจจุบัน โลกของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% แต่ถึงอย่างนั้น ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารต่างๆ มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาเมืองจึงมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และการเติบโตที่ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนให้เมืองเป็น “เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” เพื่อรองรับประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามที่คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2050 จะมีประชากรย้ายมาอยู่ในเขตเมืองใหญ่ถึงกว่า 70%

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในเอเชีย ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน และยังประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับเลือกให้เป็น ผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นคนแรกในประเทศที่ไม่ใช่ OECD ในเอเชีย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น OECD Champion Mayors for Inclusive Growth (เครือข่ายระดับโลกที่ก้าวหน้า ผู้นำเทศบาลมุ่งมั่นที่จะเติบโตของเมืองอย่างครอบคลุม)

งานสัมมนานี้จะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ และประสบการณ์ระดับนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ครอบคลุม และชาญฉลาด

โดยภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, Mr. Nadim Ahmad, รองผู้อำนวยการศูนย์ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคและเมือง (OECD) และ นายกเทศมนตรี Tatsuo Igarashi แชมป์นายกเทศมนตรี ประจำ OECD นอกจากนี้ยังมี การเสวนาในหัวข้อ “บ้าน, เมืองและอสังหาริมทรัพย์คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” และหัวข้อ “แนวทางการสร้างเมืองอัจฉริยะ” และในช่วงการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH) จะแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์และเทคนิคเชิงปฏิบัติของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ยั่งยืนและน่าอยู่

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบาย หรือ ธุรกิจ รวมทั้ง เป็นประโยชน์ต่อ นักวิจัย และทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง

ผู้จัดฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน


วันจัดงาน: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
เวลา: ON-SITE
10:00 – 17:00

ONLINE
13:00 – 17:00

สถานที่จัดงาน:
ON-SITE Grand Hall, The Athenee Hotel
61 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand
ONLINE Zoom
ภาษา: ไทย – อังกฤษ – ญี่ปุ่น (พร้อมล่ามแปลพร้อม)
ค่าเข้าร่วม: ฟรี (มีบริการอาหารกลางวัน และ Coffee Break)
สมัครเข้าร่วมได้ถึง: ON-SITE | วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2023 *ปิดรับสมัคร ON-SITE*
ONLINE | วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2024

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

E-mail : savinee@mediator.co.th (JP, TH, ENG)
benjamas@mediator.co.th (TH, ENG)

※ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ   [ON-SITE]

การแนะนำประสบการณ์และเทคโนโลยีของหน่วยงานญี่ปุ่นมาปรับใช้เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความยั่งยืนและน่าอยู่มากขึ้น

10.00 – 10.20 กล่าวเปิดงาน

◆ Mr. Haruhiko Toyoda
Vice Chairman, Japan International Association for the Industry of Building and Housing (JIBH), and Senior Managing Officer, SEKISUI HOUSE, LTD.

กล่าวเปิดงาน โดย แขกผู้มีเกียรติ
◆ H.E. Kazuya Nashida

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Thailand, Embassy of Japan in Thailand

10.20 – 11.35 การบรรยายโดยหน่วยงานญี่ปุ่น

◆ “วิธีสร้างเมืองที่ยั่งยืนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของญี่ปุ่น”
Ms. Setsuko Saya

Executive Director, Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities (J-CODE)

◆ “การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และความพยายามในการลดคาร์บอน”
Mr. Takashi Maeda

Member of the Board, Senior Managing Executive Officer, AZUSA SEKKEI Co., Ltd.

◆ “เทคโนโลยีล่าสุดของ Taisei เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
Mr. Tatsuya Sugawara

Managing Executive Officer, Chief of International Operations Headquarters, TAISEI CORPORATION

◆ “การส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูง”
Mr. Masaomi Muramatsu

Deputy Managing Director, SCG-SEKISUI Sales Co., Ltd. (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. Group)

◆ “การสร้างสังคมไร้คาร์บอนและให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล”
Mr. Ryuji Oyabu

Managing Director, Tostem Thai Co., Ltd. (LIXIL Corporation Group)

◆ “การริเริ่มอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพและประหยัดพลังงานโดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
คุณ ฐิติวัสส์ มณีเครือ

วิศวกรอาวุธโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ช่วงถามตอบ (Q&A)

11.35 – 11.45 สรุปและกล่าวปิดงาน (ครึ่งเช้า)

11.45 – 12.45  รับประทานอาหารกลางวัน


การบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย   [ON-SITE & ONLINE]

การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เมืองมีความยั่งยืนและน่าอยู่มากขึ้น

13.00 – 13.30 กล่าวเปิดงาน

◆ Dr. Hiroto Izumi
Project Professor of the University of Tokyo, Doctor of Engineering, Former Special Advisor to the Prime Minister of Japan, and Honorary Advisor to JIBH

◆ Mr. Koji Hachiyama
Chief Operating Officer, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

13.30 – 13.50 การบรรยายช่วงที่ 1 | เมืองที่ยั่งยืนและการเติบโตอย่างครอบคลุม

◆ Mr. Nadim Ahmad
Deputy Director, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

13.50 – 14.20 การบรรยายช่วงที่ 2 | กรุงเทพฯ: เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

◆ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

14.20 – 14.40 การบรรยายช่วงที่ 3 | โครงการริเริ่มเมืองอัจฉริยะของเมือง Tsukuba เพื่อสร้างภูมิภาคที่ลดการปล่อยคาร์บอน

◆ Dr. Tatsuo Igarashi
Mayor of Tsukuba City, Japan and OECD Champion Mayor

14.45 – 15.45 Panel Discussion ช่วงที่ 1 | บ้าน, เมืองและอสังหาริมทรัพย์คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

◆ ผู้ดำเนินรายการ
Mr. Nadim Ahmad

Deputy Director, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

◆ ผู้ร่วมอภิปราย
・ Mr. Shogo Yadomoto
Deputy Director General, Housing Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan
・ Mr. Toru Hashimoto
Director General of International Affairs Bureau, City of Yokohama, Japan
・ นายมนัสวี อารยะศิริ
วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
・ Mr. Hajime Onojima
Executive Officer, Architectural Design & Engineering Division (M&E), OBAYASHI CORPORATION
・ นายกมล ตันพิพัฒน์
กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย สถาบันอาคารเขียวไทย
・ Mr. Takeshi Miyamori
Programme Manager on Sustainable Buildings, OECD

15.50 – 16.50 Panel Discussion ช่วงที่ 2 | แนวทางการสร้างเมืองอัจฉริยะ

◆ ผู้ดำเนินรายการ
Mr. Fusanori Iwasaki

Director of Policy Research, ERIA

◆ ผู้ร่วมอภิปราย
・ ตัวแทนจาก Ministry of Public Works and Housing ประเทศอินโดนีเซีย
・ Dr. Tatsuo Igarashi
Mayor of Tsukuba City, Japan and OECD Champion Mayor
・ นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล
รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
・ ศาสตราจารย์ ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
・ Ms. Hiroko Suzuki
Counsellor, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities
・ Dr. Venkatachalam Anbumozhi
Director of Research Strategy and Innovation, ERIA

16.50 – 17.00 สรุปและกล่าวปิดงาน

◆ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


ประวัติโดยย่อของผู้บรรยาย

รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 17 ในเดือนมิถุนายน 2022 โดยเริ่มมีบทบาททางการเมือง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในปี 2012 – 2014 และในปี 2018 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ผู้เสนอตัวชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งทางด้านการเมือง ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็น “เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” โดยการส่งเสริมนโยบายและความคิดริเริ่มต่างๆ ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯ และผู้มาเยือน โครงการริเริ่มที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ “Traffy Fondue” (แพลตฟอร์มการระดมกำลังจากมวลชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเมือง) และ “Open Bangkok” (โครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมีความเปิดกว้าง โปร่งใส รับผิดชอบ และพัฒนานวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร)

Dr. Hiroto Izumi

Dr. Hiroto Izumi
Project Professor of the University of Tokyo, Doctor of Engineering, Former Special Advisor to the Prime Minister of Japan, and Honorary Advisor to JIBH

ดำรงตำแหน่งอธิบดีสำนักการเคหะของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (ในปี 2007 – 2009), ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการการฟื้นฟูและบูรณาการภูมิภาค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ในปี 2009 – 2012), ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ในปี 2012), และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ในปี 2013 – 2021)เชี่ยวชาญด้านนโยบายที่อยู่อาศัย/เมือง การฟื้นฟูภูมิภาค ฯลฯ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

Mr. Nadim Ahmad

Mr. Nadim Ahmad
Deputy Director, OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities

ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ OECD สำหรับผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก ภูมิภาคและเมือง (CFE) ช่วยรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางปลดล็อกศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก เพื่อส่งเสริมให้แต่ละภูมิภาค และ แต่ละเมืองมีการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน และยังคอยส่งเสริมการสร้างงานและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการท่องเที่ยวที่ดี ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ CFE ในปี 2020 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการข้อมูลและสถิติ OECD และ อธิบดีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ OECD มาก่อน และก่อนที่จะเข้าร่วม OECD ในปี 2000 เคยทำงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ในปี 1996 – 2000) และกระทรวงการคลัง (สหราชอาณาจักร) (ในปี 1993 – 1996)

Mr. Koji Hachiyama

Mr. Koji Hachiyama
Chief Operating Officer, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ ERIA ตั้งแต่ปี 2019 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ได้เข้าทำงานในกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (ปัจจุบันคือกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม) ในปี 1992 นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์อื่นๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การทำงานในสถานทูตญี่ปุ่นในอินโดนีเซีย (ในปี 1997 – 2001), กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมโลก (ในปี 2012 – 2014), สำนักงานการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานนิวยอร์ก (ในปี 2014 – 2017) และ สำนักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานนิวยอร์ก (ในปี 2014-2017) เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2017 – 2019 ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในสำนักงานยุทธศาสตร์ไอทีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น

Mr. Tatsuo Igarashi

Dr. Tatsuo Igarashi
Mayor of Tsukuba City, Japan and OECD Champion Mayor

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tsukuba, สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (นโยบายสาธารณะ) ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน และ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Tsukuba ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง Tsukuba 2 สมัยติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2004 โดยปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลสมัยที่ 2 เนื่องจากได้รับเลือกในปี 2016 ได้รับรางวัล Excellence Award ใน Manifesto Awards สาขานายกเทศมนตรีดีเด่น ซึ่งยกย่องความพยายามอันโดดเด่นของนักการเมือง และยังได้รับเลือกให้เป็นแชมป์นายกเทศมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในปี 2023

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร