ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท - mediator

Corporate Profile ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัทMEDIATOR CO., LTD. (บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด)
ทุนจดทะเบียน20,000,000 THB
วันจดทะเบียน5 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ที่ตั้งสำนักงานอาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 [Google MAP]

Tel02-392-3288
กรรมการผู้จัดการนายกันตธร วรรณวสุ
จำนวนพนักงาน40 คน
ประเภทธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารจัดการให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
1. สำรวจตลาด B to B และ B to C ของประเทศไทย
2. ทำการตลาดออฟไลน์ ออนไลน์ (จัดงานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, PR, ผลิตสื่อโฆษณา)
3. จับคู่ธุรกิจออฟไลน์ ออนไลน์ (จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ, ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย)
4. บริหารจัดการโครงการ TJRI แพลตฟอร์มจับคู่ BtoB ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น
ลูกค้าของเรา Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC)
Embassy of Japan in Thailand
Japan External Trade Organization (JETRO)
Japan National Tourism Organization (JNTO)
Japan International Cooperation Agency (JICA)
SME SUPPORT JAPAN
Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center
Tokyo SME Support Center
หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 29 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIP)
Hitachi High-Tech Corporation
Hitachi High-Tech Amata Smart Services Co., Ltd.
Tsuruha Holdings, Inc.
Tsuruha (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่งที่ปรึกษา JETRO Overseas coordinator (Lifestyle products, Food)
JETRO Global Acceleration Hub, Advisor
SME SUPPORT JAPAN, Overseas business support advisor
Fukuoka Asia Business Center, Advisor
Fukuoka Prefectural Government Japan, Bangkok Office, Advisor
Gifu Industrial Economic Promotion Center (GPC), Overseas business support advisor
Shizuoka International Business Association (SIBA), Overseas business support desk