[Sep 2] Open Innovation Talk EP.004 | Mitr Phol Group - mediator

Blog [Sep 2] Open Innovation Talk EP.004 | Mitr Phol Group

18.08.2021

TJRI
[Sep 2] Open Innovation Talk EP.004 | Mitr Phol Groupのメイン画像

“กลุ่มมิตรผล” ผู้นำด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและธุรกิจ Bio-based ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับ 4 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (จากการจัดอันดับของ S&P Global)

กันตธร วรรณวสุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ TJRI (Thai – Japanese Investment Research Institute) เชื่อมความสัมพันธ์ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านต่อได้ ที่นี่

โดย TJRI มุ่งหวังสร้างโอกาสให้องค์กรญี่ปุ่นและองค์กรไทยได้ทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดสัมมนาและแนะนำสิ่งที่องค์กรไทยต้องการหรือกำลังมองหา ซึ่งในครั้งนี้ ทางโครงการตั้งใจจะแนะนำให้นักลงทุนและบริษัทญี่ปุ่นได้รู้จักกับ “กลุ่มมิตรผล” ผู้นำด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลและธุรกิจ Bio-based

“กลุ่มมิตรผล” บริษัทที่อยู่เคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยมายาวนานกว่า 60 ปี ครอบคลุมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล พลังงานทดแทน และธุรกิจ Bio-based เน้นการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม และความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทำให้ “กลุ่มมิตรผล” ก้าวเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ทั้งยังเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวมวลรายใหญ่ของเอเชีย และได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอันดับ 4 ของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงงานผลิตเอทานอล และอื่นๆ รวมกว่า 50 แห่ง พร้อมทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อยในความดูแลจำนวนกว่า 143,000 ราย ใน 5 ประเทศ มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบัน “กลุ่มมิตรผล” ใน 3rd Generation พัฒนาสู่ธุรกิจ Bio-based และสนใจมองหาความร่วมมือทางธุรกิจจากองค์กรหรือสถาบันวิจัยสัญชาติญี่ปุ่น ดังนี้

โอกาสและสิ่งที่บริษัทต้องการความร่วมมือ

1. ต้องการหา Technology Partner ด้าน Bio-based

 • การผลิต/สกัดสารสำคัญ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (food additives) เพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น active ingredients ชนิดต่างๆ สมุนไพร เป็นต้น
 • การผลิต Bioplastics หรือสินค้า bio-based อื่นๆ จาก by product ที่บริษัทมี

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • โรงงานผลิต FOS (Fructo-Oligosaccharide) ในระดับ semi-commercial plant
 • By product จากธุรกิจในเครือ เช่น ชานอ้อย โมลาส อ้อย วีแนส กากหม้อกรอง กากมัน เหง้ามัน เป็นต้น

2. ต้องการหา Marketing Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พรีไบโอติกส์ สำหรับคน
 • ผลิตภัณฑ์ Bioplastic
 • ผลิตภัณฑ์จากยีสต์ สำหรับอาหารสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยcontrol released สารอุ้มน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทุกชนิด
 • ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และ modified starch

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • โรงงานผลิตน้ำตาล
 • โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
 • โรงงานผลิตยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์
 • โรงงานผลิต FOS (Fructo-Oligosaccharide) ในระดับ semi-commercial plant
 • โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 • โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี

3. ต้องการหา Technology Partner ด้าน Bio-based ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส่วนผสมในอาหารสัตว์

 • การผลิตส่วนผสมในอาหารสัตว์ (feed ingredients) เพื่อใช้ทดแทน ยาปฏิชีวนะ หรือเพิ่มสารอาหารให้กับสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • โรงงานผลิตยีสต์ (Yeast & Yeast specialty)

*องค์กรหรือสถาบันวิจัยสัญชาติญี่ปุ่นสามารถนำเสนอ Proposal ตามหัวข้อด้านบน เพื่อโอกาสพัฒนาความร่วมมือกับ “กลุ่มมิตรผล” ต่อไป

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังทิศทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของ “กลุ่มมิตรผล” ในงาน “Open Innovation Talk” ครั้งนี้ ไปพร้อมๆ กัน

Seminar Details

Open Innovation Talk EP.004 | Mitr Phol Group
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2021 15:00 – 16:30

ผู้ดำเนินรายการ : กันตธร วรรณวสุ|CEO mediator co., ltd.
การเข้าร่วม : สัมภาษณ์สดผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ ZOOM Webinar
ภาษา : ภาษาไทย-ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้จัด : Thai – Japanese Investment Research Institute (TJRI)

Guest Speaker

Mr. Pravit Prakitsri
Chief Operating Officer / New Business Group, Mitr Phol Group [WEB]

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล มีประสบการณ์ด้านพลังงานกว่า 30 ปี และด้านพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิงชีวภาพอีกกว่า 16 ปี โดยได้ร่วมผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ แก๊สโซฮอล์ การผลิตและการใช้ Flex Fuel Vehicle E85 และ ED95 รวมไปถึงการพัฒนา Bio Refinery Complex ของ ไบโอ-เอทานอล และนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งยังทำงานด้านนวัตกรรมและการวิจัยเกี่ยวกับ BCG และร่วมขับเคลื่อน BCG Economy ของประเทศไทย ปัจจุบันดูแลรับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจใหม่ ของกลุ่มมิตรผล

Agenda

1. แนะนำ TJRI
2. แนะนำความต้องการของบริษัทไทย
3. Open Innovation Talk สัมภาษณ์ผู้บริหาร “กลุ่มมิตรผล”
 - แนะนำภาพรวมธุรกิจ
 - ทิศทางธุรกิจในอนาคต
 - โอกาสและสิ่งที่บริษัทต้องการความร่วมมือทางธุรกิจจากองค์กรญี่ปุ่น
4. Q&A

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร