mediator ก้าวสู่ปีที่ 12 – เปิดตัว “โครงการ TJRI” ตั้งเป้าสู่ Platform ข้อมูลธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น อันดับ 1 - mediator

News mediator ก้าวสู่ปีที่ 12 – เปิดตัว “โครงการ TJRI” ตั้งเป้าสู่ Platform ข้อมูลธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น อันดับ 1

28.06.2021

TJRI
mediator ก้าวสู่ปีที่ 12 – เปิดตัว “โครงการ TJRI” ตั้งเป้าสู่ Platform ข้อมูลธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น อันดับ 1のメイン画像

เมดิเอเตอร์กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 12 ซึ่งเลข 12 อาจไม่ใช่ตัวเลขที่ลงตัวเหมือนเลข 10 หรือ 20 แต่จากนี้ไปเมดิเอเตอร์กำลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ผมมั่นใจและพูดได้เต็มปากว่า “นี่คือสิ่งที่เราต้องการทำมาตลอด” หลังจากที่ผมครุ่นคิดหาทางออก ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ตั้งเป้าสู่ Platform ข้อมูลธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น อันดับ 1

ตอนนี้เรากำลังเริ่มทำโครงการ TJRI ย่อมาจาก Thai-Japanese Investment Research Institute ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อส่งสารข้อมูลธุรกิจและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นได้ทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงซึ่งกันและกัน ภารกิจของเราคือการเป็นสะพานเชื่อมบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน สร้างธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และแม้จะมีสื่อที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไทยและญี่ปุ่นจะมีอยู่มากมาย แต่แน่นอนว่าเราตั้งเป้าให้ TJRI เป็นแพลตฟอร์มที่จะมีคนรู้จักมากที่สุด และมีผลงานการจับคู่ธุรกิจมากที่สุด

ทำไมเราจึงริเริ่มโครงการ TJRI ?

อย่างที่ทราบกันดีว่าเมดิเอเตอร์มีความตั้งใจที่จะเป็นสะพาน “เชื่อมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น” มาโดยตลอด แต่เราพบเห็นปัญหามากมายตลอดกระบวนการทำงานที่ผ่านมา และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง “แก้ปัญหา” อย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ผ่านมา

การแข่งขันกันเองระหว่างบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงขึ้น หลายบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรชาวไทยที่มีความสามารถ อีกทั้งยังรู้สึกว่าไม่มีโอกาสได้ติดต่อกับบริษัทไทยหรือทำความรู้จักกับคนไทยที่อยู่ในระดับบริหาร และที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดออกมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น เพราะบริษัทญี่ปุ่นเน้นการลงทุนแบบต่างชาติถือหุ้น 100% จึงไม่ค่อยนิยมร่วมงานกับผู้บริหารชาวไทย แต่การติดต่อกับบริษัทไทยถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทญี่ปุ่นที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในวงการ จะไม่สามารถวางแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้ อาจกล่าวได้ว่าการติดต่อกับคนไทย โดยเฉพาะระดับเจ้าของกิจการหรือระดับผู้บริหารองค์กรน้อยเกินไป อาจส่งผลเสียใหญ่หลวงต่อธุรกิจได้

เราอยากถ่ายทอดความต้องการของบริษัทไทยไปยังบริษัทญี่ปุ่น

ผมยังเล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างถูกต้อง

ประเทศไทยในปัจจุบัน บริษัทญี่ปุ่นเริ่มมีการถอนทุนและมีอัตราการลงทุนเพิ่มขึ้นที่ลดลง ในขณะที่บริษัทจีนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทญี่ปุ่นเริ่มย้ายฐานจากไทยไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ระยะหลังนี้เราคงพบเห็นข่าวและการรายงานข่าวเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เริ่มเกิดขึ้นมาแล้วซักพัก เพียงแต่อาจะยังไม่ได้รับการส่งต่อสะท้อนความเป็นจริงอย่างถูกต้อง

แท้จริงแล้วมูลค่าการลงทุนสะสมของบริษัทญี่ปุ่นในไทยอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท เป็นตัวเลขที่มากกว่าการลงทุนจากจีนถึง 4 เท่า และมีจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในไทยมากกว่าจีนหลายเท่า มูลค่าการลงทุนก็มหาศาล แต่ผมรู้สึกคับข้องใจที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้รับการสื่อสารอย่างถูกต้อง

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ ผมเชื่อว่าเราต้องสร้างโอกาสให้บริษัทไทยและญี่ปุ่นได้ติดต่อกันมากกว่านี้ ความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราเข้าไปรับฟังเพื่อรวบรวมความต้องการของบริษัทไทย เราคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทที่มีแผนกด้านนวัตกรรมโดยตรงในประเทศไทยจำนวนมากกว่า 100 แห่ง และเริ่มติดต่อไปยังบริษัทไทยเหล่านี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แนวโน้มการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท ความต้องการด้านต่างๆ และความคาดหวังที่มีต่อบริษัทญี่ปุ่น

ปัจจุบันเรารวบรวมรายงานของบริษัทต่างๆ ไปแล้วมากกว่า 30 แห่ง หลังจากที่ได้ฟังความคิดเห็นของบริษัทต่างๆ ยิ่งทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นในเรื่องการสื่อสารความต้องการของบริษัทไทยไปยังบริษัทญี่ปุ่น และเป็นสิ่งที่โครงการ TJRI ควรจะดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จได้ตามความตั้งใจ

4 กิจกรรมของ TJRI

TJRI หลักของประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม

กิจกรรมแรกคือ การทำหน้าที่เป็นสื่อ (Media) เราจะสร้างแพลตฟอร์มการส่งต่อข้อมูลธุรกิจการลงทุนที่พวกเรารวบรวมมาจากบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่นโดยเน้นการส่ง Newsletter ทางอีเมลให้แก่ทั้งสองฝ่าย

กิจกรรมแรกที่ 2 คือ การส่งผลแบบสอบถามความต้องการของบริษัทไทยที่มีต่อบริษัทญี่ปุ่น (Inquiry) เราจะรวบรวมและสื่อสารความต้องการของบริษัทไทยและญี่ปุ่น โดยเราวางแผนว่า Newsletter 1 ฉบับควรจะมีผลสำรวจความต้องการอย่างน้อย 5 เรื่องจากบริษัทไทย โดยแยก Theme เป็นชุดไปตามความต้องการหรือประเภทอุตสาหกรรมของทางฝั่งไทย

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับผลสำรวจความต้องการที่ลงไว้ใน Newsletter เช่น สนใจบริษัทนี้ อยากร่วมงานกัน ภารกิจสำคัญของ TJRI คือการตอบข้อซักถามเหล่านั้น เราจะแจ้งข้อมูลติดต่อของทั้งสองฝ่ายอย่างรวดเร็ว และผลักดันให้มีการพูดคุยกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เจรจาจับคู่ธุรกิจ เราจะจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าต่ออย่างเป็นรูปธรรมได้ทันที

สำหรับกิจกรรมที่ 3 คือ การจัดงานสัมมนา (Seminar) ซึ่งแน่นอนว่าเราจะจัดสัมมนา 2 ส่วน คือ สัมมนาสำหรับชาวญี่ปุ่นและสัมมนาสำหรับชาวไทย โดยจัดในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ และเชิญแขกที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงเศรษฐกิจของไทยมาร่วมด้วย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่เข้มข้นและเกิดประโยชน์ต่อทุกท่าน

สำหรับกิจกรรมสุดท้ายคือ การจับคู่ธุรกิจ (Matching) ซึ่งเราจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี อาจเรียกได้ว่าเป็นงานประจำตลอดระยะโครงการเลยก็ว่าได้

ทั้ง 4 กิจกรรมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เมดิเอเตอร์ทำมาโดยตลอด แต่ในครั้งนี้เราต้องการทำให้กิจกรรมเหล่านี้มีความเข้มข้นและเจาะลึกในรายละเอียดมากขึ้น โดยเราจะเน้นย้ำเรื่องงานสำรวจ สื่อสารความต้องการของบริษัทต่างๆ และวางแผนรับฟังความต้องการของบริษัท 100 แห่งเพื่อสื่อสารไปยังทุกท่านภายในปีนี้

เริ่มต้นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและบริษัท

ผมเชื่อมั่นว่าโครงการ TJRI เกิดขึ้นได้เพราะการทำงานเป็นทีมของเมดิเอเตอร์ ในแง่ธุรกิจผมมั่นใจว่าไม่มีใครจะรู้เรื่องราวและเข้าใจประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขของบริษัทญี่ปุ่นในไทยได้ดีและลึกซึ้งเท่ากับพวกเราอีกแล้ว

ผมรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ “ดีที่สุด” สำหรับโครงการ TJRI สถานการณ์วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นส่งผลให้แนวทางการทำงานของเมดิเอเตอร์เปลี่ยนไป เราพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จนตอนนี้ผลการปรับตัวช่วยทำให้เราได้รับงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ช่วยทำให้บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องรับงานเหมือนที่เคยอาจต้องตอบรับอย่างเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป สำหรับตัวผมเองก็เข้าสู่วัย 40 และเตรียมใจไว้พร้อมแล้วทั้งเรื่องการรับความเสี่ยง และแน่นอนว่าจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาบวกกับความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเปิดตัวโครงการนี้และทำให้สำเร็จให้ได้

สำหรับการทำงานของผม เรื่องที่ผมคิดอยู่ในหัวตลอดก็มีแต่เรื่องการเชื่อมบริษัทไทยและญี่ปุ่นเข้าหากัน จากประสบการณ์ตลอด 11 ปีที่ผมทำงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ผมคิดว่าตอนนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทั้งตัวผมเองและบริษัทในการริเริ่มโครงการ TJRI อาจฟังดูเหมือนเป็นการพูดเกินจริง แต่นี่คือการควบรวมทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีเพื่อนำไปสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสังคมของพวกเราเมดิเอเตอร์

เราจะแสดงให้ทุกท่านเห็นคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสการร่วมมือกับบริษัทไทย และเพิ่มการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยแท้จริง เราขอเริ่มจาก 1 ปีแรกนี้ด้วยก้าวเล็กๆ แต่อยากไปแบบมั่นคง ขอทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและติดตามการทำงานของ TJRI ด้วยนะครับ

อ่านรายละเอียดโครงการ TJRI ที่นี่

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง