[Aug 4] Open Innovation Talk EP.003 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd. - mediator

Blog [Aug 4] Open Innovation Talk EP.003 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

20.07.2021

TJRI
[Aug 4] Open Innovation Talk EP.003 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd.のメイン画像

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” กลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้าธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร มุ่งขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนด้านอาหาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

กันตธร วรรณวสุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ TJRI (Thai – Japanese Investment Research Institute) เชื่อมความสัมพันธ์ธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น มีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ร่วมธุรกิจทั้งสองประเทศ *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านต่อได้ ที่นี่

โดย TJRI มุ่งหวังสร้างโอกาสให้องค์กรญี่ปุ่นและองค์กรไทยได้ทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดสัมมนาและแนะนำสิ่งที่องค์กรไทยต้องการหรือกำลังมองหา

ในครั้งนี้ ขอแนะนำให้นักลงทุนและบริษัทญี่ปุ่นได้รู้จักกับ “กลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ได้แก่ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” หรือ “C.P. Group”

คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ C.P. Group (บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารมากมายสู่ท้องตลาด C.P. Group มีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรผ่านทางบริษัทลูกคือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และยังได้ทำธุรกิจอื่นๆ ด้วย เช่น ธุรกิจค้าปลีกร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ธุรกิจค้าส่งห้างแมคโคร ธุรกิจโทรคมนาคม (บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เป็นต้น
ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ C.P. Group ได้ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ Itochu ประเทศญี่ปุ่น และ CITIC Group ประเทศจีน ทั้งด้านทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจ นอกจากนี้ การที่ CPF (บริษัทในเครือ) ได้ซื้อหุ้น 100% ของ Bellisio Parent, LLC ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ก็ทำให้ CPF สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ตลาดธุรกิจอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้สำเร็จอีกด้วย

C.P. Group ทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ ซึ่งวันนี้ C.P. Group ก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 แล้ว และจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อความดีให้กับสังคม ชุมชน และประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายหลักที่จะสนับสนุนและผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ในงานสัมมนาออนไลน์ “TJRI Open Innovation Talk” ครั้งนี้ เราขอนำเสนอทิศทางสู่ความยั่งยืนด้านอาหาร และโอกาสทางความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างองค์กรญี่ปุ่นกับทาง C.P. Group และขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ C.P. Group ไปพร้อมๆ กัน

Seminar Details

[August 4th] Open Innovation Talk EP.003 | Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2021 15:00 – 16:30

ผู้ดำเนินรายการ : กันตธร วรรณวสุ|CEO mediator co., ltd.
การเข้าร่วม : สัมภาษณ์สดผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ ZOOM Webinar
ภาษา : ภาษาไทย-ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้จัด : Thai – Japanese Investment Research Institute (TJRI)

Guest Speaker

Dr. Netithorn Praditsarn
Executive Assistant to Group CEO / Senior Vice President, C.P. Group Co., Ltd. [WEB]
ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดูแลด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งยังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการของเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย หรือ Global Compact Network Thailand ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

Mr. Viranon Futrakul
Vice President, C.P. Group Co., Ltd. [WEB]
รองกรรมการผู้จัดการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดูแลขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านความยั่งยืนกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ, World Economic Forum, World Business Council for Sustainable Development และ One Young World

Mr. Poom Siraprapasiri
Assistant Vice President, C.P. Group Co., Ltd. [WEB]
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคธุรกิจ การบริหารโครงการ มามากกว่า 15 ปี ในฐานะนักวิชาการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารทีมงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

Agenda

1. แนะนำ TJRI
2. แนะนำความต้องการของบริษัทไทย
3. Open Innovation Talk สัมภาษณ์ผู้บริหารไทย
 - แนะนำภาพรวมธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group)
 - นโยบายความยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
 - เป้าหมายที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) มุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจกลุ่มอาหาร การเกษตร และค้าปลีก
4. Q&A

What is “Open Innovation Talk” ?
ปัจจัยสำคัญในการเลือกไทยเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ผ่านมาหลายทศวรรษนั้น เกือบทั้งหมดเกิดจากการที่นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาจากสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าแรงงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการที่มีบริษัทลูกค้าที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกันมาลงทุนอยู่ก่อนแล้วในไทย โดยมองประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตสินค้า ไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกัน จึงทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เพราะไม่ได้มีธุรกิจที่เชื่อมโยงต่อเนื่องภายในประเทศไทย โครงการ TJRI และกิจกรรม “Open Innovation Talk” จึงถูกริเริ่ม เพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงาน สร้างให้เกิดกรอบความร่วมมือความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้า แต่เป็นการร่วมคิดร่วมสร้างโดยใช้จุดแข็งของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลของทั้งสองประเทศต่อไป

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร