[Sep 22] Open Innovation Talk EP.005 | SCG - mediator

Blog [Sep 22] Open Innovation Talk EP.005 | SCG

07.09.2021

TJRI
[Sep 22] Open Innovation Talk EP.005 | SCGのメイン画像

สัมภาษณ์สด “ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี” ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างของไทยและภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Open Innovation for Better Living)

กันตธร วรรณวสุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ TJRI (Thai – Japanese Investment Research Institute) เชื่อมความสัมพันธ์ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านต่อได้ ที่นี่

โดย TJRI มุ่งหวังสร้างโอกาสให้องค์กรญี่ปุ่นและองค์กรไทยได้ทำความรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดสัมมนาและแนะนำสิ่งที่องค์กรไทยต้องการหรือกำลังมองหา ซึ่งในครั้งนี้ ทางโครงการตั้งใจจะแนะนำให้นักลงทุนและบริษัทญี่ปุ่นได้รู้จักกับ “ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี” ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้างของไทยและภูมิภาคอาเซียน

เอสซีจี เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี เริ่มต้นจากธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ พัฒนาสู่ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ มากกว่า 200 บริษัท มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม จนทำให้เป็นองค์กรแรกในอาเซียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader – Construction Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class และได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่ม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Group Leader – Materials)

“ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” เร่งปรับตัวและโมเดลธุรกิจให้ตอบรับรูปแบบการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มุ่งเป้ายกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ทั้งสินค้า บริการ โซลูชัน และช่องทางจัดจำหน่าย สนับสนุนความร่วมมือทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งใน 5 แนวทาง คือ มุ่งขยายธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่ (New Retail) ด้วยการเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เน้นการพัฒนา “Service Solution” ครอบคลุมงานสร้างใหม่ไปจนถึงงานรีโนเวท และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน ด้วยการนำระบบ Industry 4.0 มาประยุกต์ใช้

“ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” พร้อมเปิดโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจและร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพ และพันธมิตรที่เป็นองค์กรญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญ ในการนำเทคโนโลยีที่นำสมัยอย่างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation) และระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Image Processing Detection) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ที่ตอบความต้องการของลูกค้า และอื่นๆ ดังนี้

โอกาสและสิ่งที่บริษัทต้องการความร่วมมือ

1. ต้องการหา Technology Partner ด้าน Industry 4.0 ดิจิทัลสำหรับการผลิตช่วยบริหารความแม่นยำในการจัดการโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

 • รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลทวิน
 • ระบบการดำเนินงานอัจฉริยะ (Smart Digital Operation) และระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการผลิต

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • บริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ มากกว่า 200 บริษัท
 • ผลิตภัณฑ์หลักและกำลังการผลิต
   – ปูนซีเมนต์เทาในประเทศ 23 ล้านตันต่อปี
   – คอนกรีตผสมเสร็จ 570 โรงงาน
   – สินค้ากลุ่มหลังคา 98 ล้านตร.ม.ต่อปี
   – สินค้ากลุ่ม ฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ 113 ล้านตร.ม.ต่อปี
   – กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนัง 225 ล้านตร.ม.ต่อปี

2. ต้องการหา Technology Partner ด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) บูรณาการบริการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็น Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร

 • การติดตามสถานะการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของรถให้มากยิ่งขึ้น
 • การเชื่อมต่อรถยนต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกริดไฟฟ้า Vehicle to Grid (V2G) Technology

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) แบบครบวงจรสำหรับลูกค้าธุรกิจและองค์กร เช่น รถยก (EV Forklift) รถบรรทุก (EV Truck and EV Trailer) รถบัส (EV Bus) รถตู้ขนาดเล็ก (EV mini-Van) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (EV Passenger Car)

3. ต้องการหา Technology Partner ด้าน Smart Living ระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เชื่อมเข้าด้วยกัน และสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างอัตโนมัติ ติดตั้งภายในบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย สุขอนามัย สะดวกสบาย รู้สึกปลอดภัย หรือช่วยประหยัดพลังงานได้ทุกพื้นที่ของที่อยู่อาศัย

 • การนำเอานวัตกรรมการอยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกบ้านมาเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุม หรือใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนั้นผ่านแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
 • รองรับการสั่งงานด้วยเสียง หรือ เปิด/ปิด และตั้งอัตโนมัติระบบผ่านแอพพลิเคชั่น

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • ระบบบ้านอัจฉริยะ “Smart Living”

4. ต้องการหา Technology Partner ด้านลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือวิกฤตการณ์ภูมิอากาศจากกระบวนการผลิต

 • เทคโนโลยีที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เทคโนโลยีที่สามารถดักจับ CO2 ในโรงงานเอสซีจีและก่อให้เกิดสินค้ามูลค่าสูงของเอสซีจี

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • บริษัทย่อยภายใต้แบรนด์ มากกว่า 200 บริษัท
 • ผลิตภัณฑ์หลักและกำลังการผลิต
   – ปูนซีเมนต์เทาในประเทศ 23 ล้านตันต่อปี
   – คอนกรีตผสมเสร็จ 570 โรงงาน
   – สินค้ากลุ่มหลังคา 98 ล้านตร.ม.ต่อปี
   – สินค้ากลุ่ม ฝา ฝ้า และไม้สังเคราะห์ 113 ล้านตร.ม.ต่อปี
   – กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและผนัง 225 ล้านตร.ม.ต่อปี

5. ต้องการหา Technology Partner ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่ช่วยให้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากซีเมนต์ หรือคอนกรีต มีน้ำหนักเบา แข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี ทนความร้อน กันเสียง ติดตั้งง่ายและประหยัดเวลา

 • ผลิตภัณฑ์สีเขียว
 • ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยที่ดี คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้มีสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการทำงาน

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product & Solution) กว่า 54 รายการ
 • ร้านวัสดุก่อสร้าง SCG HOME SOLUTION, HOME MART
 • ร้าน Flagship Retail Store สำหรับสินค้า SCG: SCG EXPERIENCE

*องค์กรหรือสถาบันวิจัยสัญชาติญี่ปุ่นสามารถนำเสนอ Proposal ตามหัวข้อด้านบน เพื่อโอกาสพัฒนาความร่วมมือกับ “ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี” โดยจำเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรับฟังการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Open Innovation for Better Living) ของ “ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี” ไปพร้อมๆ กัน

Seminar Details

Open Innovation Talk EP.005 | SCG
วันพุธที่ 22 กันยายน 2021 15:00 – 16:30

ผู้ดำเนินรายการ : กันตธร วรรณวสุ|CEO mediator co., ltd.
การเข้าร่วม : สัมภาษณ์สดผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ ZOOM Webinar
ภาษา : ภาษาไทย-ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้จัด : Thai – Japanese Investment Research Institute (TJRI)

Guest Speaker

Mr. Jirapat Janjerdsak
SCG-Cement and Building Materials Innovation Management Office, Director

เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ในบริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด (SIRI VENTURES) บริษัทร่วมทุนในรูปแบบ CVC และตำแหน่ง Corporate Innovation ในบริษัทอสังหาชั้นนำของประเทศไทย ทั้งยังมีประสบการณ์อันยาวนาน ด้านการสร้างและพัฒนาธุรกิจคอนเทนต์ ดูแลพาร์ทเนอร์ ดูแล Ecosystems ของนักพัฒนา รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาธุรกิจ Smart Card ในประเทศ และภูมิภาคอินโดจีน

Mr. Anurak Bannasak
SCG-Corporate Innovation Office Open Innovation and Alliance Management, Manager

ประสบการณ์ทำงานในเอสซีจีกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ด้าน Open Innovation and Alliance Management ดูแลและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ Open Innovation ในเอสซีจีผ่านการสร้าง Technology networks การสรรหา Technology partner และสร้างความร่วมมือกับระบบนิเวศนวัตกรรมต่างๆทั่วโลกเพื่อพัฒนานวัตกรรม ทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค

Agenda

1. แนะนำ TJRI
2. แนะนำความต้องการของบริษัทไทย
3. Open Innovation Talk สัมภาษณ์ผู้บริหาร “เอสซีจี”
 - แนะนำภาพรวมของ SCG
 - แนะนำ“ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง” และทิศทางธุรกิจในอนาคต
 - โอกาสและสิ่งที่บริษัทต้องการความร่วมมือทางธุรกิจจากองค์กรญี่ปุ่น
4. Q&A

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร