Blog โครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ครั้งที่ 2

28.05.2021

event
โครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ครั้งที่ 2のメイン画像

โลกยุคปัจจุบันต้องการ “ทักษะการค้นพบประเด็นปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน”

การค้นพบที่จะนำไปสู่ “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่” กลับมาเป็นครั้งที่ 2 กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกระดับ จากหลากหลายแวดวงสาขาอาชีพ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา นำเสนอไอเดีย “แปลกแหวกแนว”
โครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2014 เป็นโครงการที่เปิดรับและสนับสนุนผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มาพร้อมความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยวที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยต่อยอดไอเดียให้กลายเป็นจริง ไม่จำกัดจำนวนไอเดีย มีสิบส่งสิบได้เลย!

สาขาที่รับสมัคร

1. สาขา Disruptive Challenge
เปิดรับไอเดียด้านเทคโนโลยีที่ท้าทายต่อประเด็นปัญหาในสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนในยุควิถีชีวิตแบบ New normal พร้อมแผนที่จะทำไอเดียให้เป็นจริง
รางวัล : เงินสนับสนุนสูงสุด 3,000,000 Yen พร้อมรับรองคุณวุฒิ INNOvator ต่อยอดสู่ระดับสากล

2. สาขา Generation Award
เปิดรับไอเดียสร้างสรรค์ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเล็กใหญ่ในชีวิตประจำวันได้ เพียงหยิบยกปัญหาเล็กๆ ในชีวิตประจำวันพร้อมไอเดียแก้ไข หรือเทคโนโลยีที่คุณอยากจะให้มีจริงๆ
รางวัล : รางวัลสุดพิเศษจากผู้ประกอบการใจดี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.inno.go.jp/th/

ขั้นตอนการสมัคร

1 | สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่
หมดเขตรับสมัครใน วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2021 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

2 | แปลเนื้อหาการสมัครภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และดำเนินการลงทะเบียน โดยหน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการ
หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ประจำประเทศไทย : บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงานประสานงาน” จะนำเนื้อหาการสมัครไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น และส่งต่อไปยังหน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการลงทะเบียนการสมัคร โดยจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด รวมถึงปกปิดเนื้อหาการสมัครทั้งหมดเป็นความลับ

3 | ผู้สมัครได้รับเลขที่สมัครผ่านทางอีเมล

4 | ตัดสินโดยคณะกรรมการชาวญี่ปุ่น แจ้งผลการคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)
คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นจะตัดสินจากคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่แปลจากเนื้อหาการสมัครภาษาไทยของท่าน
กำหนดการแจ้งผลการคัดเลือกภายในเดือนตุลาคม 2021 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ประจำประเทศไทย : บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 02-392-3288
เวลาทำการ : 10.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย)
อีเมล : innovation.th@mediator.co.th
ผู้ประสานงาน :

ณัฐสุดา มุทานนท์ (นุ๊ก)
094-323-4222

ชมพูทิพย์ สงวนความดี (ผิง)
085-365-8299

Thailand Open INNOvation ครั้งที่ 1 ปี 2020

โครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ 2020 ตลอดโครงการมีผู้ส่งไอเดียจากทั่วโลกเข้ามาร่วมประกวดกว่า 18,000 ไอเดีย แบ่งเป็นสาขา Disruptive Challenge จำนวน 1,657 ไอเดีย และสาขา Generation Award จำนวน 16,495 ไอเดีย โดยในประเทศไทยมีผู้ส่งไอเดียจำนวนทั้งสิ้น 254 ไอเดีย แบ่งเป็นสาขา Disruptive Challenge จำนวน 57 ไอเดีย และสาขา Generation Award จำนวน 197 ไอเดีย

ตัวอย่างไอเดีย สาขา Generation Award ที่คนไทยที่ได้รับรางวัลชนะจำนวน 4 ไอเดีย
1. ตะเกียบวัดอุณหภูมิ
2. แคปซูลเย็น แคปซูลร้อน
3. การใช้คลื่นเสียงผลักน้ำฝน
4. A program that applies to elderly nursing care online services for Thai/Asia People who can speak Japanese

พิธีประกาศและมอบรางวัลงานในปี 2020 : https://mediator.co.th/th/mic-depa-open-innovation-2020/

  แบบฟอร์มรับสมัคร

  | ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ยินยอมที่จะให้หน่วยงานประสานงานเป็นผู้รับเนื้อหาการสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการประสานงานเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้เนื้อหาที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
  • ยินยอมให้คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นตัดสินเนื้อหาการสมัครจากคำแปลภาษาญี่ปุ่น
  • หน่วยงานประสานงานจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกรอกแบบฟอร์ม กรุณากรอกด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่ง
  • ในกรณีที่ท่านได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ท้าทาย หรือเป็นผู้ได้รับรางวัล ทางโครงการจะเปิดเผยชื่อ, จังหวัดที่อยู่อาศัย (ภูมิลำเนา) และหัวข้อของประเด็นปัญหาบนเว็บไซต์ของโครงการ
  • หากท่านได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบ ระหว่างที่อยู่ในกระบวนการคัดเลือก จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลว่าท่านได้รับการเสนอชื่อแก่บุคคลที่สาม หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากโครงการนี้

  ■หน่วยงานประสานงานขอจำกัดสิทธิ์ในการส่งแปลเนื้อหาการสมัครของท่าน เฉพาะในหัวข้อต่อไปนี้

  【เนื้อหาการสมัครสาขา Disruptive Challenge】

  • ประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ต้องการท้าทาย (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
  • เป้าหมายที่ต้องการดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จ (ความยาวไม่เกิน 600 ตัวอักษร)
  • เส้นทางสู่การปฏิบัติจริง (ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)

  【เนื้อหาการสมัครสาขา Generation Award】

  • หัวข้อของข้อเสนอแนะ (ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
  • เค้าโครงของข้อเสนอแนะ (ความยาวไม่เกิน 600 ตัวอักษร)

  * ขอจำกัดสิทธิ์ไม่ส่งคำแปลภาษาญี่ปุ่นให้ผู้สมัคร
  * ขอจำกัดสิทธิ์ไม่รับแปลในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมและวีดีโอ
  * เนื่องจากคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นชาวญี่ปุ่น หากเป็นไปได้ขอให้เอกสารเพิ่มเติมหรือวิดีโอของท่าน มีภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

  หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์หน้าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (ใช้เอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)

  | ข้อมูลผู้สมัคร

  ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย *

  ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ *

  ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยของสมาชิกทีมท่านอื่นๆ (กรณีที่เข้าร่วมเป็นทีม)

  ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของสมาชิกทีมท่านอื่นๆ (กรณีที่เข้าร่วมเป็นทีม)

  * หากท่านเข้าร่วมเป็นทีม กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลของสมาชิกทีมทั้งหมด
  * กรณีที่ทีมท่านได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพียง 1 ใบ/ทีม ซึ่งจะระบุชื่อสมาชิกทีมทั้งหมดตามที่ท่านกรอก
  * กรณีที่ทีมท่านได้รับรางวัล รางวัลที่ได้รับจะเป็นรางวัลสำหรับท่านเดียว

  ปีเกิด (ค.ศ.) *

  เพศ *

  อีเมล *

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

  ที่อยู่ (เลขรหัสไปรษณีย์) *

  | เนื้อหาการสมัคร

  สาขาที่สมัคร *

  | สาขา Disruptive Challenge

  | สาขา Generation Award

  | สาขา Disruptive Challenge และ สาขา Generation Award

  หัวข้อไอเดีย *

  คำอธิบาย/เป้าหมาย/เหตุผลของไอเดีย *

  เส้นทางสู่การปฏิบัติจริง *

  URL เอกสาร วิดีโอ หรือตัวอย่างผลงาน

  * หากท่านใช้บริการ Google Drive หรือ OneDrive กรุณาแชร์ลิงค์สำหรับ "ทุกคนที่มีลิงก์"
  * ขอจำกัดสิทธิ์ไม่รับแปลในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมและวีดีโอ
  * เนื่องจากคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นชาวญี่ปุ่น หากเป็นไปได้ขอให้เอกสารเพิ่มเติมหรือวิดีโอของท่าน มีภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

  ท่านทราบข่าวโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด จากช่องทางใด (ตอบได้หลายข้อ) *

  mediatorの画像
  ผู้เขียน mediator

  Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

  mediator newsletter

  ‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร