MIC จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลงาน Thailand Open INNOvation 2020 - mediator

Blog MIC จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลงาน Thailand Open INNOvation 2020

25.11.2020

event
MIC จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลงาน Thailand Open INNOvation 2020のメイン画像

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลงาน “Thailand Open INNOvation 2020”

โครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557 โดย Ministry of Internal Affairs and Communications (กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกระดับ จากหลากหลายแวดวงสาขาอาชีพ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา นำเสนอไอเดียแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนด้วยไอเดียที่ “แปลกแหวกแนว” เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) สนับสนุนผู้มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมความมุ่งมั่นพัฒนา เปลี่ยนแปลง ต่อยอด บ่มเพาะวัฒนธรรม ยอมรับในความหลากหลาย ขับเคลื่อนชุมชนไปสู่สังคมดิจิทัลและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขั้น

โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ทางประเทศญี่ปุ่นได้ขยายโครงการรับสมัครเข้ามาที่ประเทศไทยและยังเป็นประเทศแรกในอาเซียน เปิดรับสมัครประกวดไอเดียตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในสาขา Disruptive Challenge (ส่งเสริมความท้าทายและมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์) และ สาขา Generation Award (สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี) ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้ มีการประกาศรางวัลให้กับผู้ชนะในงาน “Thailand Open INNOvation 2020” ในสาขา Generation Award (สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี) ที่ได้รับการตัดสินและสนับสนุนเงินรางวัลจากสองหน่วยงานใหญ่คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ส่งมอบรางวัลกันข้ามประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยมีความกระตือรือร้นที่จะริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานเอกชนไทยได้เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของโครงการนี้ ในการเป็นส่วนหนี่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนกำลังคนภายในประเทศให้สามารถก้าวสู่สังคมดิจิทัลและเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล มั่นใจว่าในปีถัดๆไป จะมีหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ของไทยเข้าร่วมโครงการด้วยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า depa มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดพีธีประกาศและมอบรางวัลงาน “Thailand Open INNOvation 2020” ภายใต้โครงการ “INNOvation บ้า-กล้า-คิด” ร่วมกับกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจที่ประชาชนไทยสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถด้านเทคโนโลยีผ่านการร่วมส่งไอเดียด้านเทคโนโลยีเข้าประกวดในโครงการนี้ ซึ่งรู้สึกประทับใจและขอบคุณในการยกระดับความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการนี้ จากความสัมพันธ์ลักษณะ ‘นักลงทุน’ และ ‘สถานที่ลงทุน’ กลายเป็นพันธมิตรร่วมเฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ไอเดียที่จะนำไปพัฒนาต่อให้เกิด Impact ทางด้านเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศ”

ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ช่วยจุดประกายให้คนไทยกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในที่สุด นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางของธนาคารกรุงเทพที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กันไปกับมิติทางธุรกิจ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ของธนาคารที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์สำหรับต่อยอดบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั่วโลกมีผู้ส่งไอเดียเข้ามาร่วมประกวดจำนวนกว่า 18,000 ไอเดีย แบ่งเป็นสาขา Disruptive Challenge จำนวน 1,657 ไอเดีย และสาขา Generation Award จำนวน 16,495 ไอเดีย โดยในประเทศไทยมีผู้ส่งไอเดียจำนวนทั้งสิ้น 254 ไอเดีย แบ่งเป็นสาขา Disruptive Challenge จำนวน 57 ไอเดีย และสาขา Generation Award จำนวน 197 ไอเดีย

ทั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจำนวน 5 ไอเดีย และ 13 ไอเดีย ตามลำดับ ซึ่งมีคนไทยที่ได้รับรางวัลชนะสาขา Generation Award จำนวน 4 ไอเดีย ดังนี้
1. ตะเกียบวัดอุณหภูมิ
2. แคปซูลเย็น แคปซูลร้อน
3. การใช้คลื่นเสียงผลักน้ำฝน
4. A program that applies to elderly nursing care online services for Thai/Asia People who can speak Japanese

ผู้ได้รับรางวัลคนไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิดได้ทาง https://www.inno.go.jp/th/

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร