[Feb 7] JETRO Bangkok x EECO | “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality” - mediator

Blog [Feb 7] JETRO Bangkok x EECO | “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality”

27.01.2022

event
[Feb 7] JETRO Bangkok x EECO | “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality”のメイン画像

ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายส่งเสริม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ และประเทศญี่ปุ่นก็ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ “Green Growth Strategy” ขึ้นมา และในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศได้พยายามผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดการสภาพแวดล้อมสามารถพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและความร่วมมือในระดับนานาชาติระหว่างทั้งสองประเทศ

จากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) นายฮากิอุดะ โคอิจิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งนายสุพัฒนพงษ์
พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆด้านเกี่ยวกับ อาทิเช่น ความร่วมมือในระดับทวิภาคี แนวคิด “Asia-Japan Investing for the Future (AJIF)” รวมทั้งความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน และการขยายความเป็นหุ้นส่วนในภาคการผลิตของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่นายฮากิอุดะ โคอิจิ เข้าหารือกับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้เกิดการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในประเด็นการขยายความร่วมมือในการผลักดันให้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมากขึ้น โดยพร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การลงทุนสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสีเขียว ความเชื่อมโยง ดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม

เพื่อสานภารกิจนี้ให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่ เจโทร กรุงเทพฯ และ สกพอ. ร่วมมือดำเนินบทบาทฟันเฟืองเริ่มต้นที่สำคัญ นำเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของทั้งสองประเทศ ให้การดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการจัดงานสัมมนาออนไลน์ และงานเจรจาธุรกิจออนไลน์ในครั้งนี้

รายละเอียดการจัดสัมมนา

สัมมนาออนไลน์ “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality”
วันเวลา : วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. (เปิดห้อง ZOOM เวลา 09.00 น.)

ผู้จัดงาน : องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO)
หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)
รูปแบบการสัมมนา : สัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง : https://forms.gle/95FFbqnfw2Rw7uYY6
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย-ญี่ปุ่น (ล่ามแปลพร้อม)
จำนวนคนเข้าฟัง : 1,000 คน
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

09:30 น. Opening Remarks
– ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO)
– นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ

09:40 น. Keynote Speech : “Overview of BCG Economy Model – Thailand’s Sustainable Growth Engine”
– ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10:00 น. การบรรยายช่วงที่ 1 หัวข้อ “Expectation for BCG Model”
– Mr. KATO Takeo, Vice President, Chairman BCG Business Committee Japanese Chamber of Commerce, Bangkok

10:10 น. แนะนำรายละเอียดการจัดงานเจรจาธุรกิจออนไลน์
– ผู้แทนผู้จัดงาน

10:15 น. การบรรยายช่วงที่ 2 โดย ผู้ประกอบการและหน่วยงานจากประเทศไทยและญี่ปุ่น (หน่วยงานละ 15 นาที)
“The Green Solution Approach for Smart Eco Industrial Estate”
– การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT)
“The Greenhouse Gas Emission Management and Carbon Credit Trading Platform in Thailand”
– องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)
“Circular Economy Towards Global Sustainability”
– บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ กัด (มหาชน)
“The path to achieving Carbon Neutrality”
– Mitsubishi Heavy Industries (Thailand) ผู้นำระดับโลก ในการผลักดันเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น Energy Transition, การใช้ Hydrogen และ Ammonia, CCUS (Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)
“A Sustainable Solution Utilizing Limestone as an Alternative to Paper and Plastic”
– TBM Co., Ltd. (บริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตวัสดุชนิดพิเศษ “LIMEX” ซึ่งใช้หินปูน (Limestone) เป็นวัตถุดิบหลัก)

11:40 น. ช่วงถาม-ตอบ

11:55 น. Closing Remarks
– นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
ผู้ประสานงาน : เบญจมาศ บุญเกิด
เบอร์โทรศัพท์ : 094-485-1535
E-mail : benjamas@mediator.co.th

*บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ประสานงานดำเนินโครงการในครั้งนี้

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร