กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ร่วมกับองค์กรเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk) - mediator

Blog กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ร่วมกับองค์กรเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk)

01.09.2021

event
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ร่วมกับองค์กรเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk)のメイン画像

ผลักดัน SMES ไทย-ญี่ปุ่น สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain)

ผลกระทบของวิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้การทำการค้าระหว่างระหว่างประเทศ รวมทั้งการเจรจาธุรกิจแบบดั้งเดิมกล ทั้งนี้ ดูเหมือนว่า โอกาสสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศผ่านทางออนไลน์จะสามารถขยายตัวได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว องค์กรเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนา “Online café” Digital Platform ทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศขึ้น ผลักดัน SMES ไทย-ญี่ปุ่น สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อจับคู่ธุรกิจออนไลน์

มาร่วมรับฟังการแนะนำระบบการทำงานของ Online café รวมถึงหาคำตอบถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือจากบริษัทญี่ปุ่นในด้าน FA / หุ่นยนต์ และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ SMEs ไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Online Matching Café กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมธุรกิจในอนาคตต่อไป

Seminar Details

การเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินงานของโต๊ะญี่ปุ่น (DIPROM Japan Desk)
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ภาษา : ไทย – ญี่ปุ่น (ล่ามแปลพร้อม)
ช่องทางการรับฟัง : ZOOM Webinar
ลงทะเบียนฟังสัมมนา : 1 สิงหาคม – 9 กันยายน 2564
ช่องทางการลงทะเบียน : https://forms.gle/SetJkbnKz8Dz2Nar6
** สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ก่อนวันสัมมนาทางทีมงานจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาไปยังอีเมลของท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนา)
ณัฐสุดา มุทานนท์ โทร : 094-323-4222 E-mail : nathsuda@mediator.co.th

Agenda

13.30 – 13.45 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา
13.45 – 14.00 น. การบรรยายผลการดำเนินงาน Online Matching Café
14.00 – 15.00 น. การบรรยายพิเศษ “แนวโน้มของตลาดญี่ปุ่นในอุตสาหกรรม FA/IoT และความเป็นไปได้ในการร่วมธุรกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น”
15.10 – 16.20 น. การเสวนา “ประสบการณ์การเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต
16.20 – 16.30 น. กล่าวปิดงานสัมมนา

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร