Focus Group Interview - mediator
Focus group interview

Focus Group Interview

 • Service Category
 • research

Contribution แนะนำบริการ

ค้นหา pain point และ needs ที่แท้จริง จากการรับฟังเสียงโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย

การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview หรือ FGI) เพื่อรับฟังเสียงจากผู้บริโภคชาวไทย (หรือชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการของคุณ นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากการทำแบบสอบถาม ที่เรียกว่า "การวิจัยเชิงปริมาณ" แล้ว การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับคนจำนวนน้อยเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เชิงเหตุผลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ที่เรียกว่า "การวิจัยเชิงคุณภาพ" ก็เป็นรูปแบบการสำรวจที่ทำให้มองเห็นความต้องการผู้บริโภคหรือปัญหาของสินค้าและบริการได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดประเทศไทยในปัจจุบัน การทำสำรวจอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เข้าใจความต้องการของและปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาด ณ ตอนนั้นได้อย่างแท้จริง

งานที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า

 • สำรวจความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำหัวข้อสัมภาษณ์
 • กำหนด/สรรหากลุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันจริง
 • จัดทำรายงาน (รายงานสรุปผลและถอดเทปสัมภาษณ์ / ภาษาญี่ปุ่น)

สิ่งที่เราใส่ใจ

 • เราสามารถช่วยพัฒนาเมนูใหม่ให้กลุ่มตัวอย่างได้ชิม สำหรับสินค้ากลุ่มอาหาร
 • เราสามารถจัดหาล่ามพูดพร้อม (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อให้ท่านได้ฟังการสัมภาษณ์สดในวันจริง และสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงเพื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • หมายเหตุ : การสัมภาษณ์กลุ่ม (FGI) เป็นการทำสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างในจำนวนจำกัด ตัวเลขที่ได้ไม่อาจอ้างอิงเพื่อใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณได้ รวมทั้งความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงความเห็นของกลุ่มคนเพียงกลุ่มหนึ่ง มิอาจอ้างอิงว่าเป็นความเห็นของคนไทย (หรือคนญี่ปุ่น) ทั้งหมดได้ เราแนะนำให้ทำการสำรวจเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามควบคู่กันไปกับการสัมภาษณ์กลุ่ม

ผลงานของเรา

 • สำรวจความสนใจและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย (ปี 2017, B to C)
 • สำรวจความสนใจสินค้าจากจังหวัดโอกินาวะของคนไทย (ปี 2018, B to C)
 • สำรวจความสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์ญี่ปุ่น (มังงะ อะนิเมะ เกมส์) ของคนไทย (ปี 2018, B to C)
 • สำรวจความสนใจเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคนไทย (ปี 2019, B to C)
 • สำรวจปัญหาฝ่ายบุคคลของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย (ปี 2020, B to B)

Customer Reviews ลูกค้าของเรา

 • ที่สุดของความสามารถในการนำเสนอและทำงานระหว่างไทย-ญี่ปุ่นの画像

  ที่สุดของความสามารถในการนำเสนอและทำงานระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

  ผมใช้บริการเมดิเอเตอร์มาตั้งแต่ขั้นตอนการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ประทับใจคุณกันตธรมากที่มีความเข้าใจคนญี่ปุ่นมากกว่าคนญี่ปุ่นแท้ๆ เสียอีก รวมทั้งทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ที่นำเสนอแผนงานต่างๆ ได้อย่างเกินความคาดหมายทั้งสิ้น ภายใต้สถานการณ์/เงื่อนไขที่ยากลำบาก ทุกคนล้วนแต่ไม่ย่อท้อ พยายามหาทางออกและดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้อย่างราบรื่น หากไม่มีเมดิเอเตอร์พวกเราคงไม่สามารถมาไกลได้ถึงเพียงนี้ ขอบคุณมากจริงๆ ครับ

  • Service Category
  • research
  • เจ้าหน้าที่บริษัท IT เครือยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น

Project Manager ทีมงาน

กันตธร วรรณวสุの写真

กันตธร วรรณวสุ

CEO

สิ่งสำคัญในการทำการสำรวจผ่านการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview หรือ FGI) คือ การทำให้ลูกค้านักลงทุนชาวญี่ปุ่น ได้เข้าใจสภาพและสถานการณ์ของตลาดในประเทศไทย เนื่องจากตลาดในปัจจุบันนี้ ต่างเต็มไปด้วยสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก ถึงแม้จะเป็นสินค้าจากญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพ ก็จำเป็นต้องเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของตน และวางแผนธุรกิจให้เหมาะสม ดังนั้นในการทำ Focus Group เราจะพยายามดึงความเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนให้ออกมาได้มากที่สุดเสมอ ด้วยการเข้าใจทั้งวัตถุประสงค์ของเจ้าของงานฝั่งญี่ปุ่นและผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์คนไทยเป็นอย่างดี

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

X

Contact สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่ท่านสนใจติดต่อกับพวกเรา

  • ชื่อ-นามสกุลName

  • บริษัทCompany

  • อีเมลEmail

  • เบอร์ติดต่อTel

  • รายละเอียดInquiry