Business Interpreter - mediator
Business Interpreter

Business Interpreter

 • Service Category
 • communication

Contribution แนะนำบริการ

ช่วยให้การเจรจาธุรกิจราบรื่น ด้วยล่ามมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการเจรจาธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

จัดหาล่ามประเภทต่างๆ เพื่อให้การสนทนา/การเจรจาระหว่างไทย-ญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น ล่ามของเรารับประกันคุณภาพด้วยความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 พร้อมประสบการณ์ด้านการเจรจาธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นโดยเฉลี่ย 8-10 ปี นอกจากนี้เรายังคัดเลือกล่ามที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง เพื่อให้การเจรจานั้นราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อไม่ให้การเจรจาธุรกิจต้องหยุดชะงักด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เรามีการจัดหาล่ามแบบออนไลน์เพื่อเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 1,000 ครั้ง

งานที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า

 • เราคัดเลือกล่ามที่มีใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 และประสบการณ์ด้านการเจรจาธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 ปี
 • ล่ามเจรจาธุรกิจ ล่ามศึกษาดูงาน ล่ามประชุมผู้ถือหุ้น เราคัดเลือกล่ามที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสำหรับท่าน
 • ค่าบริการกำหนดตามจำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน เช่น เต็มวัน 8 ชั่วโมง ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง และหากเป็นล่ามออนไลน์เรามีบริการเป็นรายชั่วโมงด้วย

สิ่งที่เราใส่ใจ

 • ล่ามสำหรับแขกวีไอพี (รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ศิลปิน ฯลฯ) ที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ เรารับประกันคุณภาพการแปลด้วยล่ามที่มากประสบการณ์ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากต้องการล่ามความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 • เราส่งประวัติล่ามให้ท่านพิจารณาก่อน หากไม่พอใจ สามารถขอเปลี่ยนล่ามได้
 • ท่านสามารถส่งเอกสารให้ล่ามได้ศึกษาก่อนได้ หากต้องการประชุมกับล่ามก่อนล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ผลงานของเรา

 • งานเจรจาธุรกิจออนไลน์ สินค้าอุปโภคภายในบ้าน 2020 จัดโดย JETRO : จัดหาล่าม 42 คน / 2 วัน
 • งานเจรจาธุรกิจออนไลน์ อาหาร เกษตร ประมงนำเข้าจากญี่ปุ่น 2020 จัดโดย JETRO : จัดหาล่าม 7 คน / 21 วัน
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นจากหน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นที่มาประจำการในประเทศไทย : 1 คน / 1 ปี
 • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย : 1 คน / เดือนละ 1 ครั้ง

Customer Reviews ลูกค้าของเรา

 • ล่ามมีประสบการณ์และความสามารถ ช่วยแปลได้แม้กระทั่งบริบทที่ยากและซับซ้อนの画像

  ล่ามมีประสบการณ์และความสามารถ ช่วยแปลได้แม้กระทั่งบริบทที่ยากและซับซ้อน

  ล่ามที่ทาง mediator จัดหามีความสามารถสูง สามารถช่วยฟอลโล่ในบริบทและสถานการณ์ที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้ ในงานอีเว้นท์หรือเจรจาธุรกิจ มีการจัดเตรียมสคริปต์เบื้องต้นสำหรับล่ามทำให้ล่ามทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนั้นในงานเจรจาธุรกิจออนไลน์ ล่ามยังสามารถช่วยดำเนินรายการ (lead บทสนทนาในการเจรจาธุรกิจ) รวมทั้งแปลบทสนทนาได้อย่างมืออาชีพ

  • Service Category
  • communication
  • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่น

Project Manager ทีมงาน

พิมพกานต์ เลิศวนัสบดีの写真

พิมพกานต์ เลิศวนัสบดี

Director | Senior Project Manager

mediator มีเครือข่ายล่ามภาษาไทย-ญี่ปุ่นมืออาชีพมากกว่า 100 คน จึงทำให้พวกเราสามารถจัดหาล่ามได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานแสดงสินค้าหรืองานจับคู่ธุรกิจที่ต้องการล่ามพร้อมๆ กัน 40-50 คน งานล่าม VIP ระดับประเทศ และงานเจรจาธุรกิจที่ต้องการเน้นเนื้อหาเฉพาะทาง ล่ามของเราทุกคนมีประสบการณ์เข้าใจ mind set ของทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทย ทำให้สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าล่ามแปลภาษา แต่สามารถเข้าใจและแปลบริบทของทั้งสองฝั่ง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ทำให้การหารือเจรจาทุกๆ งานสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

X

Contact สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่ท่านสนใจติดต่อกับพวกเรา

  • ชื่อ-นามสกุลName

  • บริษัทCompany

  • อีเมลEmail

  • เบอร์ติดต่อTel

  • รายละเอียดInquiry