[Jan 26] Open Innovation Talk EP.009 | SCG Chemicals - mediator

Blog [Jan 26] Open Innovation Talk EP.009 | SCG Chemicals

11.01.2022

TJRI
[Jan 26] Open Innovation Talk EP.009 | SCG Chemicalsのメイン画像

สัมภาษณ์สด “เอสซีจี เคมิคอลส์” ผู้นำธุรกิจด้านปิโตรเคมีของเอเชีย มุ่งหาพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่น ร่วมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

TJRI ขอแนะนำบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย ที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ

เครือปูนซีเมนต์ไทยมีบริษัทย่อยมากกว่า 200 บริษัท โดยมี 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจหลักของเครือปูนซีเมนต์ไทย ในปีค.ศ. 2020 มียอดขายมากกว่า 150,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% ของทั้งเครือ รองจากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แต่หากคิดเฉพาะกำไรสุทธิ ในปีค.ศ. 2020 ธุรกิจเคมิคอลส์สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงสุดเมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่มธุรกิจ โดยมียอดขายมากกว่า 18,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51% ของยอดกำไรสุทธิทั้งหมดของเครือปูนซีเมนต์ไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าธุรกิจเคมิคอลส์ของ SCG Group มีโอกาสเติบโตได้อีกยาวไกล

SCG Group ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จึงมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะความต้องการที่จะลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่

Open Innovation Talk ในครั้งนี้ SCG Chemicals จะมาพูดถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อตอบสนองแนวคิด Circular Economy พร้อมกับสิ่งที่บริษัทกำลังมองหาและมุ่งมั่นจะจับมือเดินหน้ากับบริษัทและองค์กรญี่ปุ่น

โอกาสและสิ่งที่บริษัทต้องการความร่วมมือ

1. ต้องการหา Green Strategy Partner ด้านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แนวคิด Circular Economy (ลำดับความสำคัญ : สูง)

 • เทคโนโลยีในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้เป็นวัสดุหรือวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีในการทำ Upcycling ขยะพลาสติก
 • การออกแบบวัสดุให้สามารถนำมารีไซเคิลได้
 • วัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม แต่สามารถลดปริมาณพลาสติกในการผลิตวัสดุนั้นๆ ได้

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • โรงงานนำร่องในการรีไซเคิลขยะพลาสติก
 • ห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. ต้องการหา Green Strategy Partner ด้านวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ (ลำดับความสำคัญ : สูง)

 • วัสดุหรือเคมีภัณฑ์ชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ
 • วัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์หรือของใช้ในบ้านที่ย่อยสลายได้

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • โรงงานนำร่อง
 • เงินลงทุนในรูปแบบของ Corporate Venture Capital (CVC)
 • ห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3. ต้องการหา Green Strategy Partner ด้านเทคโนโลยีในการลดหรือดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น การผลิตเป็นเคมีภัณฑ์
 • การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม เช่น การลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง หรือเทคโนโลยีในการทำให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เป็นต้น
 • เทคโนโลยีการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • โรงงานนำร่อง
 • เงินลงทุนในรูปแบบของ Corporate Venture Capital (CVC)
 • ห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. ต้องการหา Growth Strategy Partner ด้านวัสดุหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ

 • วัสดุหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือแพทย์ เช่น พลาสติกชีวภาพ วัสดุทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว (ไม่รวมถึงการผลิตยาและสารออกฤทธิ์)
 • เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง หรือใช้วินิจฉัยโรคด้วยตนเองได้
  *บริษัทมีสินค้าประเภทนี้ขายในตลาดบ้างแล้ว แต่ต้องการพาร์ทเนอร์เพื่อทำ PoC (Proof of Concept) เพิ่มเติม เพื่อขยายไลน์ของสินค้า

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • เงินลงทุนในรูปแบบของ Corporate Venture Capital (CVC)
 • พาร์เนอร์ด้านการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5. ต้องการหา Growth Strategy Partner ด้านวัสดุหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน (ลำดับความสำคัญ : สูง)

 • วัสดุหรือเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่
 • วัสดุหรือเทคโนโลยีในการผลิตที่กักเก็บพลังงาน
 • เทคโนโลยีผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • เงินลงทุนในรูปแบบของ Corporate Venture Capital (CVC)
 • ห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. ต้องการหา Growth Strategy Partner ด้านเทคโนโลยีในการทำ Smart factory

 • เซ็นเซอร์, AI หรือแพลทฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปิโตรเคมี อาหาร เครื่องดื่ม และยา

Asset ทรัพยากรตั้งต้นสำหรับการพัฒนา

 • Test bed (ที่ที่จะสามารถทดสอบระบบ Smart factory ได้)
 • ห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Seminar Details

Open Innovation Talk EP.009 | SCG Chemicals
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 15:00 – 16:30 น.


ผู้ดำเนินรายการ : กันตธร วรรณวสุ|CEO mediator co., ltd.
การเข้าร่วม : สัมภาษณ์สดผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ ZOOM Webinar
ภาษา : ภาษาไทย-ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้จัด : Thai – Japanese Investment Research Institute (TJRI)

Guest Speaker

Jirut Wattoom, Ph.D.
Technology Strategy and Partnership Manager, SCG Chemicals Co., Ltd.

ดร. จิรุตถ์ วัดตูม จบปริญญาเอกด้านเคมีจาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ เริ่มทำงานกับเอสซีจี เคมิคอลส์ตั้งแต่ปี 2010 โดยทำงานหลากหลายด้านตั้งแต่งานวิจัย ด้านการพัฒนาธุรกิจ และการเสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับบริษัท

Agenda

1. แนะนำ TJRI
2. Open Innovation Talk สัมภาษณ์ “SCG Chemicals”
 - แนะนำภาพรวมของ “SCG Chemicals”
 - ทิศทางธุรกิจในอนาคต
 - โอกาสและสิ่งที่บริษัทต้องการความร่วมมือทางธุรกิจจากองค์กรญี่ปุ่น
3. Q&A

mediatorの画像
ผู้เขียน mediator

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง

mediator newsletter

‘จดหมายข่าว’ กดสมัครรับข่าวสารเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การลงทุนและธุรกิจของนักลงทุนญี่ปุ่นจากพวกเราก่อนใคร